Hea külastaja!

Taaratark.ee sisu on nüüd kättesaadav Keskkonnaministeeriumi veebilehelt Jäätmed - Pakendid alamjaotusest.

www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/pakendid